Pakalbėkime apie tai - kas yra politika?

Žinutė
Autorius
Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#31 Standartinė Zenonas » 2007 06 03 12:59

Tai (turbūt) pagrindinis šiandieninio lietuviško charakterio bruožas: "Jūs nepriversite mus klūpėti. Mes šliaužiojome, šliaužiojame ir šliaužiosime".
zenonas

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#32 Standartinė Zenonas » 2007 07 06 11:59

Apsilankę adresu: http://www.straipsniai.lt/jurgeleviciau ... apis/12103 - Jūs rasite įdomią pono Algimanto Zolubo nuomonę politikos klausimais. Kviečiu apsilankyti nurodytu adresu ir savo nuomonę išsakyti šiame forume.

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#33 Standartinė Zenonas » 2007 07 11 11:10

Aš negaliu atsistebėti - kas tiems lietuvaičiams(tėms) pasidarė: nediskutuoja ne tik apie politiką - bet ir apie visiems neabejotiną gerovę atnešiančią demokratiją - apie kurią savo nuomonę turėjo net nuožmiausi piratai. Štai piratų kapitonas Edvardas Tyčas (Juodoji Barzda) teigė, kad: demokratija - tai visų komandos narių teisė į lygią grobio dalį. Todėl turime konstatuoti, jog vertinant "Juodosios Barzdos" požiūriu - posovietinėje Lietuvoje demokratija iš viso neegzistuoja. Politikai ne tik perskirsto piliečių turtą (ką būdami tų piliečių atstovais iš viso neturėtų daryti) - bet net ir tarpusavyje (politikų komandoje) - nesugeba visiems užtikrinti teisę į vienodą grobio dalį...
zenonas

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#34 Standartinė Zenonas » 2007 07 19 23:40

Tiems, kurie vis dar pilnai neįsivaizduoja "politikos" reguliavimo ribas - rekomenduoju http://kinozal.tv/ susirasti naują filmo apie banditą Lionką Pantelejevą versiją: Jzin.i.smert.Lyenki.Pantelryeva.(8.serii.iz.8) - (taip parašyta originale). Nepamirškite, kad nuo tų laikų viskas gerokai patobulėjo...
zenonas

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#35 Standartinė Zenonas » 2007 07 25 18:07

Malonu, kad iš mūsų diskusijų pasitraukus ponui Raimondui - jį pakeitė ponas Algimantas. Paskutinį pono Algimanto nuomonės išreiškima galite rasti šiuo adresu: http://www.straipsniai.lt/jurgeleviciau ... apis/12120 . Aš atidžiai perskaičiau pono Algimanto straipsnį: "Kai politika tampa verslu" ir niekaip nesupratau - kodėl mūsų tapusavio bendravime reikalinga bent jau galiojančios LR Konstitucijos pagrinduose nenumatyta - kažkokia "politika"? Taip pat nesupratau - kas teisine prasme ta "politika" yra? Gal ponas Algimantas mums tai paaiškintų?
zenonas

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#36 Standartinė Zenonas » 2007 07 25 22:22

Zenonas rašė:Malonu, kad iš mūsų diskusijų pasitraukus ponui Raimondui - jį pakeitė ponas Algimantas. Paskutinį pono Algimanto nuomonės išreiškima galite rasti šiuo adresu: http://www.straipsniai.lt/jurgeleviciau ... apis/12120 . Aš atidžiai perskaičiau pono Algimanto straipsnį: "Kai politika tampa verslu" ir niekaip nesupratau - kodėl mūsų tapusavio bendravime reikalinga bent jau galiojančios LR Konstitucijos pagrinduose nenumatyta - kažkokia "politika"? Taip pat nesupratau - kas teisine prasme ta "politika" yra? Gal ponas Algimantas mums tai paaiškintų?
Gerbiamas Zenonai,
Aš jungiausi nurodytu adresu, tačiau nepajėgiu prisijungti kokius duomenis beįrašinėčiau, todėl pabandysiu atsakyti į paklausimą čia, o Jūs perkelkite, kur reikia.

Politika, kaip ir daugelis dalykų bei reiškinių, teisine prasme neapibrėžiama ir į konstitucijas nerašoma, kaip teisine prasme neapibrėžiama geologija, astronomija bei kitokie mokslai, architektūra, tapyba bei kitokie menai. Iš tikrųjų politika senovės Graikijoje ir iki XVIII a. kitur ji buvo laikoma mokslu apie valstybės valdymą. Kadangi politika neturi mokslui priskirtinų požymių, ji mokslu nelaikoma, tačiau mokymo objektu, siekiant supažindinti su įvairiais valdymo būdais, gali ir privalo. Iš tikrųjų politika yra valstybinių institucijų, partinių ir nepartinių organizacijų bei atskirų asmenų siekiai ir veiksmai, nukreipti į valstybės reikalų tvarkymą.
Taigi gali būti valstybės valdymo politika (kažkada buvęs mokslas), socialinė valstybės politika, ekonominė valstybės politika ir t.t. Tiek partinės tiek visuomeninės organizacijos, tiek atskiri asmenys, jei savo veikla prisideda prie valstybės reikalų tvarkymo, jau dalyvauja politikoj. Kiekvienas sąmoninkgas demokratinės valstybės pilietis yra politikas, nes jis dalyvauja formuojant valstybę tvarkančias institucijas, savo pilietiniais veiksmais (įvairiomis pilietinėmis akcijomis (laiškai vadovams, piketai, mitingai, streikai) įtakoja reikalų tvarkymą valstybėje.
Daugelis, tarp jų ir dvasiškiai, tardami kad Bažnyčia demokratinėse valstybėse atskirta nuo valstybės, klysta ir kitus klaidina, kad Bažnyčia negali kištis į politiką. Net jei to nenorėtų, pagal priedermę ugdydama dorą pilietį, Bažnyčia dalyvauja politikoje; ji ugdo dorą pilietį, sveiką pilietinę visuomenę - valstybės pamatą ir turinį. Jos veikla negali būti palanki kokiai partijai, tačiau nusišalinimas nuo valstybės reikalų tvarkymo būtų, bažnytiniu terminu tariant, pilietinė nuodėmė. Nei Bažnyčia, nei bažnytinės bendruomenės nariai nuo valstybės nėra atskirti, Bažnyčia veikia valstybėje, ji turi teisę į politinius veiksmus, tik jos valdymas yra atskirtas nuo valstybės (turi savo valdžią).
Regis paradoksalu, tačiau ir tas tik formalus valstybės pilietis, kuris visomis ketiriomis kratosi politikos, neina į rinkimus, dalyvauja politikoje; netvirtindamas valstybės valdymo, jis tą valdymą silpnina.
Diskusijos šiame portale, nors jos neliečia valstybės institucijų formavimo, diplomatinių reikalų, tarpvalstybinių santykių, norom nenorom yra politinės, nes savaime turi įtakos bent piliečio išprusimui, jo saviugdai. Gali kas priekaištauti, kad portale pasirinkta viena siaura sritis. Tačiau, jei politiką laikysime didele upe, tai ji maitinasi ne vien iš plačių upių, bet ir siaurų upelių. Jei aš sodinu medį neturėdamas tikslo iš jo lentas išpjauti, o savo valstybę pagražinti, kaip dabar sakoma, jos įvaizdį pagerinti, aš dalyvauju politikoje.
Daugeliui politika atgrasi dėl kelių priežasčių: 1) išlikusi baimė iš praeities kištis į politiką; 2) valdžių siekis klaidinti visuomenę, kad politika yra tik Seimo narų, valstybės vadovų bei diplomatų reikalas (suklaidintą, mulkinamą visuomenę lengviau valdyti; 3) sąmoningai skleidžiama nuomonė, kad politika nešvarus dalykas (kai į nešvarų reikalą švaručiai nesikiša, nešvarieji lengvai užima jų vietą).
Pagarbiai, Algimantas
zenonas

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#37 Standartinė Zenonas » 2007 07 25 22:28

Zenono klausimas portalo administratoriui: gerbiamas Administratoriau: kodėl turintys savo argumentuotą nuomonę žmonės (kaip kad ponas Algimantas) - dėl (Jūsų sukurtos) nepagrįstai sudėtingos patekimo į straipsniai.lt diskusijų forumą procedūros - negali laisvai pareikšti tą savo nuomonę?
Paskutinį kartą redagavo Zenonas 2007 07 25 22:51, redaguota 2 kartą(us).
zenonas

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#38 Standartinė Zenonas » 2007 07 25 22:42

Gerbiamas Algimantai - dar kartą atkreipiu Jūsų dėmesį, kad Lietuvos Valstybę kuria Tauta ir suverenitetas (aukščiausia sprendimų priėmimo teisė) priklauso tai Tautai, o ne mėgėjų abstrakčiai pakalbėti apie kažkokią-tai "politiką" klubo nariams. Mano nuomone yra siaubinga - kuomet teisinėje valstybėje žmonių likimus lemia ne teisingi įstatymai - o nekonkretūs samprotavimai apie ne mažiau nekonkrečią "politiką". Tuo labiau, kad (istoriniu požiūriu) dar visiškai nesenai savanaudiškų ekonominių interesų jungiamą individų grupę (kuri tuos interesus patenkina kitų piliečių darbo vaisių sąskaita) - visame pasaulyje vadindavo ne politikais - o paprasčiausiais plėšikais.
zenonas

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#39 Standartinė Zenonas » 2007 08 08 22:26

Savo straipsnyje „Ką daryti, kad politika būtų gera“ ponas Algimantas Zolubas taip mums visiems paaiškina ką reikia daryti - kad politika būtų gera:
„ Kelias nelengvas ir netrumpas, tačiau vienintelis: veikti pilietinės, tautiškai susipratusios visuomenės kūrimo vardan ne tik politikams profesionalams, valstybinėms institucijoms, bet ir visuomeninėms organizacijoms, visiems tautiečiams Lietuvoje ir už jos ribų. Tik tuomet sąmoninga visuomenė pajėgs suformuoti valdžias, gerai tvarkančias valstybės vidaus ir užsienio reikalus, gerą politiką“.
Teneįsižeidžia straipsnio autorius už mano tiesmukišką klausimą: ar tai reiškia, kad (pono Algimanto nuomone) šiuo metu (tam tikrą neribotą laikotarpį) politika ne tik gali - bet (dėl tame straipsnyje jo autoriaus nurodytų objektyvių priežasčių) ir privalo būti bloga? Ar tai reiškia, kad jeigu politikais pasivadinusių asmenų neteisėtas veikas (už kurias eiliniam piliečiui taikoma baudžiamoji atsakomybė) įvardijame „politika“ – tai „politikais“ pasivadinusiems asmenims (už tas jų neteisėtas veikas) atsakomybė prieš įstatymą yra netaikoma? Panašu, kad susiduriame su dvigubais teisės standartais – o kaip tik siekiant jų išvengti - ir yra kuriama valstybė.
Man taip pat labai įdomu yra tai, kad straipsnio autorius iš visuomenės gyvenimo lyg ir eliminuoja individualų žmogaus (kaip asmenybės) tobulėjimą:
„ Visuomenės aktyvumo daigai jau randasi. Žmonės buriasi į vietos bendruomenes, į pilietines patriotines organizacijas, judėjimus, viešai reiškia savo nuomonę, kelia reikalavimus valdžioms, siūlo įstatymų projektus bei jų pataisas, gina visuomenės interesus, skatina visuomenę netūnoti, rodyti pilietinį aktyvumą. Tai dar nedideli, nedrąsūs žingsniai, tačiau žingsniai geros politikos link“.
Teigdamas, kad (pilietinei visuomenei pribrendę) žmonės: „...buriasi į vietos bendruomenes, į pilietines patriotines organizacijas, judėjimus, viešai reiškia savo nuomonę, kelia reikalavimus valdžioms, siūlo įstatymų projektus bei jų pataisas, gina visuomenės interesus, skatina visuomenę netūnoti, rodyti pilietinį aktyvumą...“ straipsnio autorius prieštarauja savo paties teiginiui, kad: „Tai dar nedideli, nedrąsūs žingsniai, tačiau žingsniai geros politikos link“. Nesupratusiems mano minties paaiškinu: prieštarauja todėl, nes teigia, kad kelias į gėrį veda tik per politinio blogio liūną ir kad tas politinis blogis (lyg ir yra) pagrindine būtina sąlyga žmogui-asmenybei (pilnaverčiam piliečiui) susiformuoti. Tačiau tokį evoliucinį gėrio atsiradimo variantą mes galėtume aptarinėti tik tuomet – jei negalėtume vadovautis tūkstantmečiais kauptu ir bandymų bei klydimų metodu patikrintu viso pasaulio žmonijos patyrimu. Dabar-gi posovietinėje Lietuvoje vykdomą naują „politinio dviračio“ išradinėjimą - galime įvardinti tik kažkam ekonomiškai naudinga veika (pvz: padedančia išvengti atsakomybės už svetimo turto išgrobstymus).
Tiesiog keista – kuomet atstovaujamojoje demokratijoje, rinkimuose, nesiūloma rinkti jau sugebančius protauti ir būti dorais visuomenės atstovus – o siūloma leisti vadovauti tik tam tikroms apsimelavusių savanaudžių profesionalų! grupėms (politikams). Kas tai per „profesionalai“ – jei jie neišmano net savo pagrindinio užsiėmimo? Juk akivaizdu, kad iš taško „A“ į tašką „B“ galimas tik vienas tiesus kelias - tačiau daugiapartinė politinė sistema pripažįsta ne vieno – o kelių tiesių ir todėl teisingų visų mūsų gyvenimų kelių buvimą (kitu atveju nebūtų daugpartinės sistemos). Tai reiškia, kad didžioji dauguma „politikų-profesionalų“ arba patys išvis neišmano ką jie mums perša – arba atvirai mums meluoja. Kokią demokratiją mes „kuriame“ – jeigu jos kūrimui vadovauja savo pagrindinio darbo neišmanančių ir prieš nieką už nieką neatsakingų „profesionalų“ KASTA? Rinkdamas ir apibendrindamas statistinius duomenis Č. Lambrozo dar prieš šimtą metų įrodė - kad blogis gimdo blogį. Naivu tikėti, kad politizuoti svetimo turto grostytojai (ar tuo neteisėtai pagrobtu turtu vėliau besinaudosiantys „politikų“ palikuonys) - patys (savo noru) atsisakys to prisigrobto turto...
Išvada: valstybės viduje reikalinga ne kažkokia neapibrėžta „politika“ - o sąžiningas rinkėjų interesų atstovavimas. "Politikų" veikas reikia įvardinti tikraisiais vardais ir jeigu jos yra baustinos - tuomet jų autoriams ir vykdytojams taikyti baudžiamąją atsakomybę. Viskas labai paprasta: nusikaltimas nusikaltėliui niekuomet neturi išlikti naudingu...
zenonas

SRaimondas
jaunasis rašytojas
jaunasis rašytojas
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: 2006 02 12 13:24
Miestas: Kaunas

#40 Standartinė SRaimondas » 2007 09 04 11:56

Puiku, kad diskusijos dalyvių daugėja, kad nebijoma aštrių jos kampų. Manau, tai pasitarnaus gilesniam politikos (kaip sąvokos) supratimui bei tikslesniam jos taikymui tekstuose.
Gaila, kad politika šiais laikais (ypač postkomunistiniuose kraštuose) stipriai degradavusi, nes netenkintų net daugiau kaip prieš du tūkstantmečius jos pamatus klojusių Sokrato, Platono, Aristotelio veikaluose išdėstytų principų. Ir natūralu, nes niekada nebus sielos kokybės prasme lygus tas, kuris nuoširdžiai siekia atrasti tiesą ir jos pagrindu sukurti tobulesnę tvarką valstybėje, tam, kuris tas pastangas, supratimus įsisąmonino (nors dauguma politikų jų nėra skaitę) tik tam, kad pasinaudotų pačių sukurtos valstybinės tvarkos spragomis savanaudiškais tikslais.
Bet pasaulyje daugybė paradoksų, netikslumų. Moksle siekiama tiksliai apibrėžti sąvokas, o šiaip žmogumi vadinamas ir tas, kuris žiauresnis už žvėrį. Politika vadinama ir veikla, kuri tik imituoja politiką. Ponas Algimantas teisus ta prasme, kad taip bus tol, kol dauguma piliečių norės politikos, o ne surogato, norės atstovavimo , o ne dirbtinai valdžios sukurtų bendruomenių, judėjimų, organizacijų įkurtų klano politikai paremti ar inicijuoti. Kol dauguma piliečių panorės išmanyti politiką ir patys joje dalyvauti t.y. kurti ją. Kurti ją nuo pirminės grandies (skirtingai nuo tironijų ar klaninių sistemų), nuo tikrovę suprantančio piliečio interesų.

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#41 Standartinė Zenonas » 2007 09 06 00:50

SRaimondas rašė:Puiku, kad diskusijos dalyvių daugėja, kad nebijoma aštrių jos kampų. Manau, tai pasitarnaus gilesniam politikos (kaip sąvokos) supratimui bei tikslesniam jos taikymui tekstuose.
Gaila, kad politika šiais laikais (ypač postkomunistiniuose kraštuose) stipriai degradavusi, nes netenkintų net daugiau kaip prieš du tūkstantmečius jos pamatus klojusių Sokrato, Platono, Aristotelio veikaluose išdėstytų principų. Ir natūralu, nes niekada nebus sielos kokybės prasme lygus tas, kuris nuoširdžiai siekia atrasti tiesą ir jos pagrindu sukurti tobulesnę tvarką valstybėje, tam, kuris tas pastangas, supratimus įsisąmonino (nors dauguma politikų jų nėra skaitę) tik tam, kad pasinaudotų pačių sukurtos valstybinės tvarkos spragomis savanaudiškais tikslais.
Bet pasaulyje daugybė paradoksų, netikslumų. Moksle siekiama tiksliai apibrėžti sąvokas, o šiaip žmogumi vadinamas ir tas, kuris žiauresnis už žvėrį. Politika vadinama ir veikla, kuri tik imituoja politiką. Ponas Algimantas teisus ta prasme, kad taip bus tol, kol dauguma piliečių norės politikos, o ne surogato, norės atstovavimo , o ne dirbtinai valdžios sukurtų bendruomenių, judėjimų, organizacijų įkurtų klano politikai paremti ar inicijuoti. Kol dauguma piliečių panorės išmanyti politiką ir patys joje dalyvauti t.y. kurti ją. Kurti ją nuo pirminės grandies (skirtingai nuo tironijų ar klaninių sistemų), nuo tikrovę suprantančio piliečio interesų.
Gerbiamas pone Raimondai,
sveikinu Jus sugrįžus į diskusijas. Aš, neišmanėlis, niekaip nesuprantu: kodėl Jūs ir ponas Algimantas pasaulio žmonijos per tūkstantmečius patikrintą tinkamo atstovo išsirinkimą susiejate su "politika" - kuri realiai yra ne kas kita - kaip savanaudiškų paskatų pagrindu organizuotų klanų savivalė? Juk žymiai lengviau ir protingiau surasti vieną ar keletą dorų žmonių - kurie įsipareigos valstybėje palaikyti ir palaikys teisingumą - nei žaisti neišmanėlių balsų dauguma paremtą "politikos" žaidimą? Tai primena naują pasakos apie lapę ir varną su sūriu variantą. Tik šiuo atveju prarandami ne sūriai - o visiškai realūs (ir juos prarandantiems žmonėms turintys neįkainuojamą vertę) žmonių asmeniniai gyvenimai. Panašu, kad jau taip "nusiprogresavome" - jog nepajėgiame ne tik patys už save priimti mūsų gyvenimus nulemiančius sprendimus - bet ir patys už save galvoti...
zenonas

SRaimondas
jaunasis rašytojas
jaunasis rašytojas
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: 2006 02 12 13:24
Miestas: Kaunas

#42 Standartinė SRaimondas » 2007 09 06 12:08

Gerbiamas pone Zenonai,
tikrai nepretenduoju į visažinius, tačiau manau, kad paskutinis Jūsų pasisakymo teiginys tikrai pataikė į dešimtuką. Tikrai "nusiprogresavome", tikrai nesugebame (didžioji dauguma) ginti savo interesus ar mūsų gyvenimą nulemiančius sprendimus.
Visais laikais buvo vedliai, šviesuliai, tačiau daugumoje istorijos vingių valdžią pasiimdavo su išmintimi susipažinę, tačiau ja tik pasinaudoję valdžiai gauti žmonės. Aiškiai apie tai paskutiniame savo straipsnyje PILIECIUOSE rašo V.Radžvilas. Jis aiškina (ko nedaro niekas) apie manipuliacijas SĄJŪDŽIO metais. Apie tai, kas neįvyko. Nors tai buvo kiekvieno doro lietuvio širdyje.
Visiškai sutinku, kad piliečiai teoriškai turi galimybę išsirinkti nuoširdžiai siekiančius tautai gerovės, siekiančius teisingumo, tačiau jie tai gali padaryti vieninteliu atveju t.y. tada, kai jie jaus, supras teisingo gyvenimo pamatus ir jų laikysis ir todėl mokės atskirti šių pamatinių vertybių nesilaikančius "politikus"bei už juos nebalsuos.
Manau, kad Jūs jaučiate koks didžiulis darbas laukia, nes teisiam būti maža. Diogenas sėdėdamas savo ąsotyje (kad neprarastų minties grynumo, kad atrastų tiesą) negalėjo padaryti tinkamos įtakos visuomenės mąstymui ir elgesiui. Kaip suprantate, masinės informacijos priemonės yra ne išmintį gerbiančiųjų rankose. Todėl šiandien mes esame lyg Diogeno ąsotyje. Bet tai nereiškia, kad negali įvykti stebuklas, kurių istorijoje yra buvę ne kartą. Į Diogeno ąsotį permainas siekiančius įvaro dažniausiai piliečių nesupratimas, baimė, nepasitikėjimas savo jėgomis ir lėšų stygius. Ir tai natūralu, nes jie aukština ne materialias vertybes bet dvasines. Būtent jie dažniausiai būna apvogti.

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#43 Standartinė Zenonas » 2007 09 07 01:17

Gerbiamas Raimondai,

mano nuomone mes nesame nei ąsotyje, nei statinėje, o diskutuojame internete. Jeigu ir toliau vaisingai diskutuosime apie politikais pasivadinusių asmenų veikų teisinį pagrįstumą ir jų teisinę atsakomybę už tas veikas - tai neabejingų savo likimams Lietuvos piliečių gali ir padaugėti.
Gerb. Raimondo nurodytas pono V. Radžvilo straipasnis yra: http://www.pilieciai.lt/minerva/index.php?article=1200
Klausantis kalbų apie "aukštojo mokslo reformą" norisi eilinį kartą į pasaulį pažvelgti kaip į vieningą visumą ir remiantis tokiu požiūriu pastebėti, kad visas posovietines "reformas" labiau tinka vadinti atskirų Lietuvos žmonių gyvenimo sričių reguliavimais. Kuomet kalbama apie mokslo (žinių apie teisingą pasaulio sandarą) pateikimo piliečiams reguliavimą - būtina prisiminti tai - kad tų žinių turėjimas ar neturėjimas nulemia paties žmogaus žmogiškąją kokybę. Todėl pradėkime daiktus vadinti tikraisiais vardais ir "aukštojo mokslo reformą" įvardinkime valdančiųjų poreikius atitikančias savybes turinčios "darbo jėgos" veislės išvedinėjimu...
Normalioje valstybėje visi tos valstybės piliečiai turi gauti tokį išsilavinimą - kokį jie sugeba įsisavinti. Bet kuriuo kitu atveju (jeigu piliečiams "pati valstybė" sąmoningai neleidžia tapti pilnaverčiais žmonėmis) - valstybės piliečių lygiateisiškumas iš viso neegzistuoja.
zenonas

SRaimondas
jaunasis rašytojas
jaunasis rašytojas
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: 2006 02 12 13:24
Miestas: Kaunas

#44 Standartinė SRaimondas » 2007 09 07 13:27

Gerbiamas Zenonai,
sutinku, kad nesame ąsotyje, tačiau internetas mūsų visuomenėje dar nėra pakankama priemonė išviešinti rimtas mintis masiniam vartotojui. Kita vertus Jūs teisus, kad reikia naudoti visas prieinamas priemones ir po truputį bendraminčių daugės.
Tikrai sunku žmones atsakingus už aukštojo mokslo reformą pavadinti valstybės pareigūnais, nes atrodo, kad jie nenori ir negali garantuoti Lietuvos valstybės išlikimo. Juk Lietuva gali išlikti tik tuomet, jei pastebės savo Dievo apdovanotuosius (talentus) ir išugdys juos remiantis geriausiomis žmonijos tradicijomis. Tik tokie ir taip išugdyti jauni žmonės galės vesti valstybę per neramų ateities okeaną.
Kartais atrodo, kad aukštojo mokslo reforma tarnauja kitos, nedraugiškos mums valstybės interesams.
Juk tarpukario Lietuvoje atsirado daug žmonių baigusių geriausius Europos universitetus. Okupantas juos stengėsi sunaikinti arba išvyti iš Tėvynės. Dabar vėl apstu pavyzdžių, kai geriausius Europos universitetus baigę jaunuoliai negauna darbo už valstybės ateitį atsakinguose valstybės postuose.
Vartojate terminą reguliavimas. Jame nėra baisios prasmės. Baisumas tame, kad atrodo, jog reguliuojama tikslu silpninti ar net sunaikinti valstybę.
Visiškai sutinku, kad valstybinė valdžia nesudaranti sąlygų jaunimui tapti pilnaverčiais piliečiais neverta dirbti šiose pareigose.
Mes jau nekartą diskutavome apie tai, kad kūdikis atėjęs į pasaulį tėra žmogaus, piliečio galimybė. Todėl valstybė, jei yra mūsų valstybė, privalo aktyviai ir kokybiškai dalyvauti jo sužmoginimo, supilietinimo procese.

Zenonas
moderatorius
moderatorius
Pranešimai: 124
Užsiregistravo: 2003 12 16 11:08

#45 Standartinė Zenonas » 2007 09 09 10:26

SRaimondas rašė:Gerbiamas Zenonai,
sutinku, kad nesame ąsotyje, tačiau internetas mūsų visuomenėje dar nėra pakankama priemonė išviešinti rimtas mintis masiniam vartotojui. Kita vertus Jūs teisus, kad reikia naudoti visas prieinamas priemones ir po truputį bendraminčių daugės.
Tikrai sunku žmones atsakingus už aukštojo mokslo reformą pavadinti valstybės pareigūnais, nes atrodo, kad jie nenori ir negali garantuoti Lietuvos valstybės išlikimo. Juk Lietuva gali išlikti tik tuomet, jei pastebės savo Dievo apdovanotuosius (talentus) ir išugdys juos remiantis geriausiomis žmonijos tradicijomis. Tik tokie ir taip išugdyti jauni žmonės galės vesti valstybę per neramų ateities okeaną.
Kartais atrodo, kad aukštojo mokslo reforma tarnauja kitos, nedraugiškos mums valstybės interesams.
Juk tarpukario Lietuvoje atsirado daug žmonių baigusių geriausius Europos universitetus. Okupantas juos stengėsi sunaikinti arba išvyti iš Tėvynės. Dabar vėl apstu pavyzdžių, kai geriausius Europos universitetus baigę jaunuoliai negauna darbo už valstybės ateitį atsakinguose valstybės postuose.
Vartojate terminą reguliavimas. Jame nėra baisios prasmės. Baisumas tame, kad atrodo, jog reguliuojama tikslu silpninti ar net sunaikinti valstybę.
Visiškai sutinku, kad valstybinė valdžia nesudaranti sąlygų jaunimui tapti pilnaverčiais piliečiais neverta dirbti šiose pareigose.
Mes jau nekartą diskutavome apie tai, kad kūdikis atėjęs į pasaulį tėra žmogaus, piliečio galimybė. Todėl valstybė, jei yra mūsų valstybė, privalo aktyviai ir kokybiškai dalyvauti jo sužmoginimo, supilietinimo procese.
Gerbiamas Raimondai,

galbūt aš padariau klaidą, kuomet stengdamasis (pinigų kartos atstovams) palengvinti mūsų diskusijos suvokimą - "politika" įvardijamą visuomenės gyvenimo reiškinį atskyriau nuo vieningą pasaulį nagrinėjančios diskusijos "Bendraminčių klube" . Tai sakau todėl, kad "Bendraminčių klubo" tema pradėjo persikelti į "politikos" aptarimo diskusiją.
Aš esu priverstas abejoti Jūsų pastebėjimu, kad esama prievartos ir žmonių gyvenimų reguliavimo sistema gali ateičiai išugdyti pozityvius šalies valdytojus. Priežastis itin paprasta: tobulėjimas įmanomas tik aiškiai suvokus dabartines "valdžią turinčiųjų" vykdomas neteisėtas veikas, jas pasmerkus ir likvidavus jų pasekmes (t.y., atkūrus teisingumą). Kitu atveju - kokį užsienio universitetą būtų baigęs neteisėtai svetimo turto prisigrobusio tėvelio sūnus - jis vistiek liks tik vogtu turtu besinaudojančiu vagystės bendrininku.
Kaip dėl Dievo suvokimo ir įgimtų žmonių talentų - tai mano nuomone yra jau "Bendraminčių klubo " temos dalys.
zenonas

Skelbti atsakymą

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 1 ir 0 svečias(ių)