Nuostabios knygos, kurios pakeis jūsų gyvenimą 100%

Skelbti atsakymą
Žinutė
Autorius
kipras78
Pranešimai:1
Užsiregistravo:2010 01 31 19:31
Nuostabios knygos, kurios pakeis jūsų gyvenimą 100%

#1 Standartinė kipras78 » 2010 01 31 20:37

Paveikslėlis
Kalba: Lietuvių
Puslapių skaičius: 369 psl.
Aprašymas: Nepaprasta mokslo ir technikos pažanga suteikė žmonijai ne tik neginčijamus materialius patogumus, bet ir daugybę vargų bei problemų. Mūsų dienų visuomenė mėgina spręsti jas materialiais būdais, tačiau iš tikrųjų tik kuria naujas problemas.
Kaip ištrūkti iš šio užburto rato? Ką galime padaryti, kad ateitis būtų šviesesnė? Kokia mūsų būties prasmė? Iš kur atėjome į šį pasaulį ir kas mūsų laukia po mirties? Knygoje, kurią jūs matote prieš savo akis, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada atsako į visus šiuos klausimus nuostabiai aiškiai ir paprastai. Jo išsamūs atsakymai grindžiami senovės Vedų išmintimi.
http://www.failai.in/show/F/0102689BD/s ... okslas.zip
Paveikslėlis
Metai: 2009
Autorius: Jo Dieviškoji Kilnybė C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada
Kalba: Lietuvių
Materializmo dykumoje „Kelionė į savęs atradimą" parodo kelią į aukštesnio, dvasinio supratimo oĄzę. Knygos autorius, Jo Dieviškoji Kilnybė A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada, yra pelnęs pasaulinį pripažinimąįtarp mokslininkų ir dvasinių visuomenės lyderių kaip iškiliausias šių laikų Indijos kultūros ir filosofijos mokytojas.
Intriguojančiose esė, paskaitose ir neformaliuose pokalbiuose, kurie ir sudaro trisdešimt vieną knygos skyrių, autorius atskleidžia, kaip Vedų literatūra ir mantros
meditacijos praktika padeda išspręsti asmeninius ir socialinius konfliktus, pasiekti nuolatinės ramybės ir laimės būvį, patenkinti amžinąjį sielos troškimą tobulėti.
http://www.failai.in/show/F/318B36476/K ... radima.pdf
Paveikslėlis
Kokybė: 10 Balų
Metai: 2009
Autorius: Jo Dieviškoji Kilnybė C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada
Kalba: Lietuvių
Formatas: PDF
Ar egzistuoja gyvenimas po mirties? Šrila Prabhupada pasakoja apie sielos
klajones iš vieno kūno į kitą ir apie tai, kaip ištrūkusi iš gimimo ir mirties rato ji pasiekia aukščiausiąją buveinę.
Pirmasis savęs pažinimo žingsnis - liautis tapatinus save su fiziniu kūnu. „Aš ne kūnas, o amžina siela", - štai ką reikia visų pirma suvokti, norint įveikti gimimą bei mirtį ir patekti į anapus esantį dvasinį pasaulį. Nepakanka kartoti „Aš nesu kūnas" - reikia šią tiesą iš tikrųjų įsisąmoninti, o tai nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
http://www.failai.in/show/F/D1A4B6A55/A ... irties.pdf
Paveikslėlis
Tobuli klausimai, Tobuli atsakymai
Kokybė: 10 balų
Autorius: A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada
Kalba: Lietuvių
Puslapių skaičius: 88 psl.
Aprašymas: Jei manote, kad daug skaitėte, daug žinote, po šios knygos perskaitymo, suprasite, kad iki jos nieko nežinojote! Bet svarbiausia nežinojote to, kas yra ištikrųjų. Pristatome žinias, kuriomis gyvena išmintingiausi šios planetos žmonės. Žinias, kurios gali apverst jūsų gyvenimą aukštyn kojomis. Žinios, kurios perduodamos nuo pat pasaulio sukūrimo, kurios visiškai nepakito, nebuvo iškreiptos.
Lietuviškai knyga išleista 2009 metais, bet išmintis keliauja jau daug milijardų metų.
Jei nusprendėte, kad reikia keist gyvenimą, gana skaityt pigias knygutes, pradėkite nuo šios knygos, kuri palaipsniui jus nuves ten iš kur visi mes kilę ir kur vieną dieną teks grįžt visiems. Mes ten laukiami jau seniai
Failo dydis: 4.7 MB
http://www.failai.in/show/F/CEB4AD1C7/T ... akymai.pdf
Paveikslėlis
Šrimad Bhagavatam 1 Giesmė, antra dalis LT
Leidimo metai: Prieš pasaulio sukūrimą
Autorius: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Puslapių skaičius: 538 p.
Formatas: PDF
Kalba: Lietuvių
El. Knygos dydis: 4.7 Mb
Aprašymas: Žmogus turėtų žinoti, ko labiausiai stinga šiuolaikinei visuomenei. Ko gi jai stinga? Praėjo tie laikai, kai geografinės sienos griežtai skirstė žmoniją į pavienes šalis ir bendruomenes. Žmonių visuomenė dabar ne taip užsisklendusi, kaip viduramžiais, pasaulyje ryškėja tendencija jungtis į bendrą valstybę, vieningą visuomenę. Pasak „Šrimad-Bhagavatam", tokie dvasinio komunizmo idealai didesniu ar mažesniu mastu grindžiami visos žmonių bendrijos, teisingiau sakant, visos gyvų būtybių energijos vienovės idėja. Didieji mąstytojai regi būtinybę šiai ideologijai visuotinai įsigalėti. „Šrimad-Bhagavatam" idėjos puikiausiai gali patenkinti žmonijos poreikį vienytis. Ji prasideda Vedantos filosofijos aforizmu janmady asya yatah, keliančiu visuotinybės idealą.
Mūsų laikais žmonija vaduojasi iš užmaršties tamsumų. Visame pasaulyje sparčiai žengiama j priekį, kuriami vis didesni materialūs patogumai, plėtojami švietimas ir ekonomika. Tačiau visuomenės organizme tebėra nepašalinta pūliuojanti rakštis, todėl dėl menkiausios dingsties kyla vis nauji aštrūs konfliktai. Būtina surasti kelią į taiką, draugystę ir klestėjimą, kurių siektų bendro tikslo vienijama žmonija. „Šrimad-Bhagavatam" pajėgi įgyvendinti šį uždavinį, nes ji formuoja kultūrą, kurios tikslas - visos žmonijos dvasinis atgimimas.
http://www.failai.in/show/F/8EFBDEACE/S ... 2dalis.pdf
Paveikslėlis
Metai: Prieš Visatos sukūrimą
Kalba: Lietuvių
Aprašymas: Šrimad-Bhagavatam prasideda nuo apibūdinimo, kas yra pirminė priežastis. Tai autoritetingas „Vedanta-sūtros" komentaras, kurį parašė tas pats autorius — Šrila Vyasadeva. Pirmose devyniose giesmėse jis padeda skaitytojui nuosekliai suvokti Dievą ir galų gale pasiekti aukščiausiąją Jo pažinimo pakopą. Vienintelis reikalavimas studijuojant šią didžią transcendentinės išminties knygą — skaityti ją nuosekliai, puslapis po puslapio, nesistengiant paskubomis ją perbėgti, kaip tai daroma skaitant įprastas knygas. Reikia atidžiai, vieną po kito studijuoti visus jos skyrius. Kiekviename skyriuje pateikiami originalūs sanskrito tekstai, jų lotyniška transliteracija, pažodinys, kiekvieno posmo vertimas ir komentarai. Taigi sudarant knygą pasirūpinta, kad baigęs skaityti pirmąsias devynias jos giesmes skaitytojas taptų Dievą pažinusią siela.
Dešimtoji Giesmė skiriasi nuo pirmųjų devynių tuo, kad joje tiesiogiai aprašyti Dievo Asmens Šri Krsnos transcendentiniai darbai. Tiems, kurie nesusipažino su pirmosiomis devyniomis giesmėmis, gilesnioji Dešimtosios Giesmės prasmė bus nesuprantama. Visą knygą sudaro dvylika savarankiškų giesmių, ir geriausia skaityti ją iš eilės, nedidelėmis dalimis.
http://www.failai.in/show/F/7E5C4E08B/S ... 1dalis.pdf

Paveikslėlis
Kokybė: 10 balų
Kalba: Lietuvių
Autorius: A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Puslapių skaičius: 150 p.
Kalba: Lietuvių
Aprašymas: Karai, badas, tautinė nesantaika ir ekonomikos krizės... „Šri Išopanisada" teigia, kad visas šias problemas sąlygoja visuomenės vadovų nenoras pripažinti egzistuojant Aukščiausiąją Asmenybę, kuri yra visa ko savininkas ir būties valdovas.
Parašyta prieš tūkstančius metų senąja sanskrito kalba, „Šri Išopanisada" padeda pažinti aukščiausiąjį protą, kuris valdo visatą. Be šių žinių žmonija
negalės išeiti iš aklavietės, į kurią ją įstūmė lyderiai materialistai.
Ponios ir ponai, šios dienos tema - Vedų mokymas. Kas yra Vedos? Sanskrito žodžio veda veiksmažodinę šaknį galima aiškinti įvairiais, tačiau iš esmės veda reiškia "žinios". Vedų mokymas yra pirminės žinios, todėl visas mūsų turimas žinias galime pavadinti veda.
El. Knygos dydis: 11 MB
http://www.failai.in/show/F/1B9333CDD/S ... anisad.pdf

Paveikslėlis
Kokybė: 10 Balų
Knygos išleidimo metai: 2009
Autorius: Jo Dieviškoji Kilnybė A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada
Kalba: Lietuvių
Aprašymas: Žmogus turėtų žinoti, ko labiausiai stinga šiuolaikinei visuomenei. Ko gi jai stinga? Praėjo tie laikai, kai geografinės sienos griežtai skirstė žmoniją į pavienes šalis ir bendruomenes. Žmonių visuomenė dabar ne taip užsisklendusi, kaip viduramžiais, pasaulyje ryškėja tendencija jungtis į bendrą valstybę, vieningą visuomenę. Pasak „Šrimad-Bhagavatam", tokie dvasinio komunizmo idealai didesniu ar mažesniu mastu grindžiami visos žmonių bendruomenės, teisingiau sakant, visos gyvų būtybių energijos vienovės idėja. Didieji mąstytojai regi būtinybę visuotinai įsigalėti šiai ideologijai. „Šrlmad-Bhagavatam" idėjos puikiausiai gali patenkinti žmonijos poreikį vienytis. Ji prasideda Vedantos filosofijos aforizmu janmady asya yatah, keliančiu vienovės idealą.
Mūsų laikais žmonija vaduojasi iš užmaršties tamsumų. Visame pasaulyje sparčiai žengiama į priekį, kuriama vis daugiau materialių patogumų, plėtojami švietimas ir ekonomika. Tačiau visuomenės organizme tebėra nepašalinta pūliuojanti rakštis, todėl dėl menkiausios dingsties kyla vis nauji aštrūs konfliktai. Būtina surasti kelią į taiką, draugystę ir klestėjimą, kurių siektų bendro tikslo vienijama žmonija. „Šrimad-Bhagavatam" pajėgi įgyvendinti šį uždavinį, nes ji formuoja kultūrą, kurios tikslas - visos žmonijos dvasinis atgimimas.
El. Knygos dydis: 4.78 Mb
http://www.failai.in/show/F/DA854C367/s ... giesme.pdf

Skelbti atsakymą

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 1 ir 0 svečias(ių)